Hornebergveien 11B AS feirer sterke marginer. Disse tallene er sjelden vare.