Inntektene til Josa Bygg AS bare vokser, viser regnskapet