Kraftig innteksvekst for Trøndelag Bilformidling AS, men likevel røde tall

foto