Bratt fall i inntektene til Stugudal Eiendom AS. Sank med 37 prosent.

foto