Regnskapet til Revisjonsfirmaet Leif Langø AS er i havn