Inntektssvikt, men Treco Eiendom AS går fremdeles så det griner