Bratt fall i inntektene til Fallmyr Gartneri AS. Sank med 25 prosent.

foto