Inntektene til Strandveien Auto Stjørdal AS bare vokser, viser regnskapet