2022-regnskapet til AS Brede Servicestasjon er klart. Pilene peker nedover.