Inntektene til AS Hans Ofstad Efterfølger bare vokser, viser regnskapet