Gullår for Myran Snekkeri AS. Marginen har ikke vært høyere på ti år.

foto