Inntektene til Bredmyra Eiendom Invest AS bare vokser, viser regnskapet