Kraftig resultathopp for G. Moen Maskin & Transport AS