Inntektene til Safedrive AS bare vokser, viser regnskapet

foto