Røde tall for første gang hos Elektroservice AS

foto