Bratt fall i inntektene til VS Bygg AS. Sank med 24 prosent.

foto