KMC Uthaug AS : Rekordresultater i årsregnskapet for 2023