Inntektene til Aasen & Five AS bare vokser, viser regnskapet

foto