Inntektene til Øra-Bygg AS bare vokser, viser regnskapet

foto