Inntektene til Harsvik Maskin AS bare vokser, viser regnskapet

foto