Bratt fall i inntektene til Godhavn Utbygging AS. Sank med 39 prosent.

foto