Pilene peker nedover for Børstad Blikk AS i 2023-regnskapet