Inntektene til Nordli Totaktservice AS bare vokser, viser regnskapet