Bratt fall i inntektene til Kvål Bygg AS. Sank med 27 prosent.