Pilene peker nedover for Jomar Skånøy AS i 2023-regnskapet