Eksplosiv økning i inntektene til Koie Trondheim AS