Gullår for Frøya Bygg AS. Marginen har ikke vært høyere på elleve år.