Inntektene til Fjellheim Drift og Service AS bare vokser, ifølge regnskapet