Inntektene til Akseth Auto AS bare vokser, viser regnskapet

foto