Inntektene til Stråndbygg AS bare vokser, viser regnskapet

foto