Inntektene til Autopartner AS fortsetter å stige, ifølge regnskapet