Inntektene til Trondheim Renholdsverk AS bare vokser, viser regnskapet

foto