Inntektene til Skjetne Maskin AS bare vokser, viser regnskapet