Bratt fall i inntektene til Fosen Yard AS. Sank med 29 prosent.