Røde tall for Kystteknikk Mechanical AS i 2022

foto