Nedgang i lønnsomhet: Trondheim Stein AS opplever røde tall etter to års vekst