Årsresultatet til Arntsen AS i havn. Eieren tok ut millionutbytte.

foto