Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS havnet akkurat på riktig side av streken