Inntektene til Moholt Pizza AS bare vokser, viser regnskapet