Gullår for Varig Bygg Mester AS. Marginen har ikke vært høyere på elleve år.

foto