Inntektene til Høne Pøne AS bare vokser, viser regnskapet