Inntektene til Heggstadmoen 53 AS bare vokser, viser regnskapet