God Handel AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet