Inntektene til KMC Hofstadveien 15 AS fortsetter å stige, viser regnskapet