Inntektene til Rachel Hauan AS har gått nedover de siste årene