Eierne av Hanebo & Sortvik AS tok ut i underkant av 1 millioner kroner i utbytte. Det er høyeste beløp siden 2018.

foto