Bratt fall i inntektene til Opphus AS. Sank med 38 prosent.