Inntektene til KN Kranservice AS bare vokser, viser regnskapet