Bratt fall i inntektene til TVS Eiendom AS. Sank med 31 prosent.