Inntektene til Ivar Lykkesvei 10 AS bare vokser, viser regnskapet